ערכת בר מצווה


במשפחה יהודית ממוצעת, נערכים חודשים רבים קודם, לקראת אחד האירועים המשמעותיים בחיי הבן, חגיגת הבר מצווה. בדרך כלל, אבי הבן מבקש לרכוש ערכת בר מצוה, לפעמים מינימלית ולעיתים מהודרת ומורחבת. לרוב, אבי הבן מתקשה בבחירה, ההיצע עצום ופער המחירים משמעותי. נשתדל לעשות סדר ולאזן את מגוון האפשרויות למחיר סביר .
המוצר הבסיסי בערכת הבר מצווה הוא תפילין. וכאן חייבים להסביר. יש סוגי תפילין שונים שיכולים להתאים לחתן בר מצוה: תפילין בהמה גסה מהודר א' א', תפילין בהמה גסה כשר, תפילין בהמה דקה מהודר ותפילין בהמה דקה כשר. ישנם סוגים נוספים של תפילין, אשר אינם שייכים לקטגורית בר מצוה, כמו תפילין רבנו תם ועוד.
כאן עולים קומה, לחלוקה לפי מגזרים, עדות וחלקי עדות.
האשכנזים הליטאים, ברובם רוכשים תפילין מעור בהמה גסה יקרות ביותר, עם הידורים הלכתיים, תוך הקפדה מדוקדקת על בתים ללא פגמים שאפשר לזהותם רק לפני צביעת הבתים (הטוטפות). כמו כן קיימת הקפדה על כתיבה יפה (זמן הכתיבה ארוך, לעיתים זמן משולש, ומכאן המחיר…), וכi הקפדה על סופר צדיק ירא שמים. לעיתים אצל סופרים המוחזקים כצדיקים עם כתב יפיפה, ולעיתים אצל כאלה צריך להזמין תפילין שלוש שנים קודם הבר מצווה!

ויש הקפדה גם על רצועות שחורות משני הצדדים עבודת יד שלעיתים מחירה פי ארבע ויותר!
לעומת זה גם בחצרות החסידים מוכתבים הידורים, חלקם מקורם בהלכה וחלקם בבחינת "זה אלי ואנוהו", ודו"ק.
יש הידורים שונים שמקורם כאמור ידוע, ויש כאלה שמקורם בדקדוק ובפלפול שלרוב נסמכים על אילן גבוה. הבעיה היא כשבחלק ההידור הערטילאי, מחיר התפילין למחירים גבוהים.
והקונה הפוטנציאלי נבוך!
בגדול, בכל סוגי התפילין לבר המצווה: בהמה גסה ובהמה דקה, מדובר באותם פרשיות וסדר הכנסת הפרשיות לטוטפות שווה.
ההבדלים הנראים: אצל הספרדים בתפילה של ראש האות ש' המוטבעת על התפילה שונה מאצל האשכנזים. בתפילה של ראש האות ש' בסיסה מעוגל ואצל הספרדים האות ש' הבסיס מעוגל זה ההבדל הוויזואלי הבולט למתבונן. ויש הבדל נוסף בקשירת קשר בתפילה של ראש.
לבן משפחה אשכנזי, או לבן משפחה ספרדי, או לבן משפחה תימנית, חשוב לרכוש תפילין מתאימות. מחוסר ידיעה רבים ספרדים ו/או תימנים פונים למכונים המתמחים בסוג מסוים או לעדה מסוימת ושם מציעים להם תפילין יקרות עם הקפדות והידורים שאין להם מקור הלכתי בעדה שאליו הוא משתייך.
המשך במאמר הבא

ישנן שיטות שונות באשר לצורת הכתב של הפרשיות בתוך התפילין. כך גם יש הבדל באופן ההנחה של התפילין. לכל קהילה יש את הדגשים שלה ואת ההקפדות שלה וכל אחד אמור לנהוג על פי מסורת אבותיו בדבר הזה.
אם אתם משתייכים לחסידות חב"ד, מובן כי יהיה עליכם לרכוש תפילין חב"ד. כי זה יהיה הכי מהודר עבורכם מבחינת הנחת התפילין.
אנחנו מקפידים על הכנת התפילין לכל לקוח בהתאם לדרך המקובלת. כך שכל אחד יכול למצוא את עצמו עם תפילין בדיוק כפי שהוא רוצה וצריך.
אם אתם באים לבדוק מחיר תפילין חב"ד חשוב שתדעו כי אין תעריף אחיד על תפילין גם אם אתם בוחרים את התפילין על פי הנוסח הספציפי שזה תפילין נוסח אשכנז או תפילין ספרדי או נוסח חב"ד. המחיר נקבע בהתחשב בפרמטרים כמו רמת ההידור של התפילין, סוג הפרשיות, ואיכות הבתים וכן הלאה.
חשוב לשים דגש על בחירה בתפילין בהתאם לנוסח ולמסורת שיש לאדם מבית אביו.

ישנה הגדרה המובאת בהלכה על אדם שלא מניח תפילין. 'קרקפתא דלא מנח תפילין.' מה זה בעצם אומר?
ראשית נתרגם. קרקפתא דלא מנח תפילין – הכוונה היא על ראש שאינו מניח תפילין. למעשה מדובר בעבירה שעוברים אותה בגוף. אדם שלא מניח תפילין, אמרו חכמים שהוא נחשב בין פושעי ישראל בגופם. על אנשים כאלה כתוב במסכת ראש השנה י"ז א' – כי הם יורדים לגהינם ונידונין בה י"ב חודש ולאחר מכן גופם כלה ונשמתם נשרפת. העפר שלהם מתפזר על ידי הרוח תחת כפות רגליהם של הצדיקים. והמשנה שואלת, מיהם פושעי ישראל? ומיד ישנה תשובה – קרקפתא דלא מנח תפילין. אלו הם פושעי ישראל בגופם.
מה זה בעצם קרקפתא דלא מנח תפילין? האם מדובר באנשים שלא הניחו תפילין מעולם? או אולי כאלה שפספסו יום אחד של הנחת תפילין?
אז כאן נחלקו הראשונים.
• יש הטוענים כי מדובר על יהודי שלא הניח תפילין מימיו ואפילו לא פעם אחת. כלומר אדם שכן הניח תפילין ואפילו רק פעם אחת בלבד, כבר לא יהיה נכלל בין פושעי ישראל.
• יש שחולקים על הקביעה הנ"ל והם טוענים כי גם אדם שמעת לעת מתרשל בהנחת התפילין, מכונה אף הוא קרקפתא דלא מנח תפילין. כלומר הוא נכלל גם כן בין פושעי ישראל.
• יש הסוברים שאם הסיבה לאי הנחת התפילין היא משום שהמצווה בזויה עליו, או אז הוא ייכלל בין פושעי ישראל. אך אם זה קורה מחמת אונס או בשל חשש שגופו אינו נקי (שבמצב כזה אין להניח תפילין) או אז הוא לא ייחשב בין פושעי ישראל.
• ישנה סברה הטוענת שאם אי הנחת תפילין היא לא מתוך רוע ורשעות אלא סתם מחמת עצלות, אזי גם כן אין כאן את ההגדרה של פושעי ישראל בגופם.
• יש האומרים שאדם שמניח תפילין לאחר סוף זמן הנחת תפילין, כפי שמופיע בכל לוח שנה, נחשב אף הוא כקרקפתא דלא מנח תפילין.
מצוות תפילין היא אחת המצוות הכי חשובות והכי בסיסיות. זו הסיבה שגם אנשים הרחוקים מאוד מדת לא יוותרו על הנחת תפילין ביום בר המצווה ובמקרים רבים, אם יזכו, הם אף ימשיכו ויקפידו על הנחת התפילין מידי יום ביומו. גם אם הם לא ממש משתייכים לקהילה דתית, חרדית. זאת הודות לסגוליות המיוחדת שיש למצווה הזו שגורמת לכל יהודי לחוש בחיבור מיוחד מול בורא עולם, עם הנחת התפילין
ראשית נתרגם. קרקפתא דלא מנח תפילין – הכוונה היא על ראש שאינו מניח תפילין. למעשה מדובר בעבירה שעוברים אותה בגוף. אדם שלא מניח תפילין, אמרו חכמים שהוא נחשב בין פושעי ישראל בגופם. על אנשים כאלה כתוב במסכת ראש השנה י"ז א' – כי הם יורדים לגהינם ונידונין בה י"ב חודש ולאחר מכן גופם כלה ונשמתם נשרפת. העפר שלהם מתפזר על ידי הרוח תחת כפות רגליהם של הצדיקים. והמשנה שואלת, מיהם פושעי ישראל? ומיד ישנה תשובה – קרקפתא דלא מנח תפילין. אלו הם פושעי ישראל בגופם.
אז כאן נחלקו הראשונים.
• יש הטוענים כי מדובר על יהודי שלא הניח תפילין מימיו ואפילו לא פעם אחת. כלומר אדם שכן הניח תפילין ואפילו רק פעם אחת בלבד, כבר לא יהיה נכלל בין פושעי ישראל.
• יש שחולקים על הקביעה הנ"ל והם טוענים כי גם אדם שמעת לעת מתרשל בהנחת התפילין, מכונה אף הוא קרקפתא דלא מנח תפילין. כלומר הוא נכלל גם כן בין פושעי ישראל.
• יש הסוברים שאם הסיבה לאי הנחת התפילין היא משום שהמצווה בזויה עליו, או אז הוא ייכלל בין פושעי ישראל. אך אם זה קורה מחמת אונס או בשל חשש שגופו אינו נקי (שבמצב כזה אין להניח תפילין) או אז הוא לא ייחשב בין פושעי ישראל.
• ישנה סברה הטוענת שאם אי הנחת תפילין היא לא מתוך רוע ורשעות אלא סתם מחמת עצלות, אזי גם כן אין כאן את ההגדרה של פושעי ישראל בגופם.
• יש האומרים שאדם שמניח תפילין לאחר סוף זמן הנחת תפילין, כפי שמופיע בכל לוח שנה, נחשב אף הוא כקרקפתא דלא מנח תפילין.
מצוות תפילין היא אחת המצוות הכי חשובות והכי בסיסיות. זו הסיבה שגם אנשים הרחוקים מאוד מדת לא יוותרו על הנחת תפילין ביום בר המצווה ובמקרים רבים, אם יזכו, הם אף ימשיכו ויקפידו על הנחת התפילין מידי יום ביומו. גם אם הם לא ממש משתייכים לקהילה דתית, חרדית. זאת הודות לסגוליות המיוחדת שיש למצווה הזו שגורמת לכל יהודי לחוש בחיבור מיוחד מול בורא עולם, עם הנחת התפילין
כשאתם באים להתעניין על רכישת תפילין אתם עשויים להיחשף למגוון מושגים שאולי לא ממש הכרתם עד כה. מן הסתם יעלו גם שאלות שונות הן מצד המוכר והן מהצד שלכם. השאלות העולות דורשות כמובן מענה. כי ברור שאתם רוצים לרכוש תפילין המתאימות לדרישות ההלכתיות של הקהילה אשר אליה אתם משתייכים ואתם רוצים להבין כל נושא על בוריו. אחד המושגים המוכרים בכל מה שקשור לבתים של התפילין זה 'תפילין חרוצות'. מה זה תפילין חרוצות? מהו מחיר תפילין חרוצות? ומה זה בעצם המשמעות של המילה חורצות.
מה זה תפילין חרוצות ?
חרוצות מלשון חריץ. התפילין החרוצות עשויות באופן מיוחד עם חריצים מיוחדים כפי שנסביר בהמשך.
אך ראשית חשוב לנו להקדים ולומר כי קיים הבדל גדול ויסודי בין התפילין של ראש לבין התפילין של יד. בעוד שהתפילין של יד מכילות את כל ארבעת הפרשיות בתוך בית אחד, הרי שבתפילין של ראש זה מונח אחרת. המצווה היא לחלק את הפרשיות לארבעה בתים נפרדים.
בתפילין החרוצות ישנם חריצים המפרידים את הקובייה של הבית לארבעה חלקים. בכל תפילין רגילות רואים רק שרטוט המחלק אותם לארבע. זהו חריץ הנעשה לאחר שצובעים את הבית בכדי שהם ייראו כארבעה בתים. בתפילין החרוצות יש חריץ מפולש מלמעלה עד הקצה של הקובייה כך שאפשר אפילו להעביר דף נייר בתוך החריץ.
התפילין החרוצות הן למעשה מוצר יקר יותר וכמובן גם מהודר יותר. אתם יכולים להתרשם מדבריהם של גדולי ישראל בדבר ההידור המיוחד שיש בבתים אלו החרוצות עד לקצה שלהן.
1. התפירה של הבתים נעשה באמצעות גיד אחד בלבד.
יש גם הידורים מיוחדים בכתיבת הפרשיות של התפילין החרוצות כאשר ברור כי אם כבר משקיעים בהידור מופלג שכזה בבתי התפילין החרוצות. הרי שגם הכתיבה תהיה ברמת כשרות גבוהה בהתאם.
חשוב לבחור סופרי סת"ם שהם יראי שמים והם קובעים עיתים לתורה. יש לשים דגש שמדובר בסופרים שלמדו היטב את כל הנושא הזה של כתיבת סת"ם והם אף קבלו תעודת הסמכה לכך.
ישנה הקפדה מיוחדת על בחירת סופרים שיהיו נשואים. כמו כן ישנה הקפדה על כך שהכתיבה תיעשה תחת פיקוח הדוק של מורה הוראה שיראה את הקלף ויראה את הפרשיות לאחר הכתיבה ויעקוב אחר זה על מנת לוודא שהכול נעשה באופן כשר על פי ההלכה.
• הדיו וגם הקלף אמורים גם כן להיות תחת כשרות מהודרת על מנת שהתפילין תהיינה מהודרות וכשרות.
• יש עניין להקפיד על פתוחות וסתומות שלוש פעמים אש"ר.
• יש עניין להקפיד גם על תיוג שעטנ"ז ג"ץ בד"ק חי"ה כולל יודים.
• חשוב לשמור שיהיו מרווחים הלכתיים בין האותיות והתיבות.
ישנם הידורים נוספים בכתיבת הפרשיות, כפי שנמנה להלן:
• פרשיות התפילין נכתבות על קלף שנעשו עבודת יד ללא תנאי.
• פרשיות התפילין הן על קלף מעופץ. .
• הסופר שומר על תענית דיבור בכל זמן הכתיבה. מדובר במעלה נשגבה המהדירה את התפילין.
• עבודה הנעשית ללא כל נגיעת סכין.
• הקפדה על טבילה במקווה לפי כתיבת הפרשיות.
• כתיבת הפרשיות על גבי קלף שנעשה בעבודת יד ללא תנאים.

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם